Statsspråk 3/2015

Statsspråk er et blad med nyttige råd om praktisk språkbruk og godt språk i staten. Bladet er laget med tanke på statsansatte, men også andre kan ha nytte av det.

Høydepunkt
Det språklege blikket
Juristar får stadig oftare med seg språkvitarar når dei skal omarbeide lovtekstar. ‒ Me kunne ikkje modernisert Grunnlova utan filologar, seier jussprofessor Eirik Holmøyvik.
Stor og liten forbokstav
I norsk rettskrivning ødsler man ikke med de store forbokstavene. Hovedregelen er at vi skal bruke liten dersom det ikke er klar hjemmel for å bruke stor.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:22.09.2015 | Oppdatert:28.02.2017