Statsspråk 3/2016

Statsspråk er eit blad med nyttige råd om praktisk språkbruk og godt språk i staten. Bladet er laga med tanke på statstilsette, men andre kan òg ha nytte av det.

Høgdepunkt
Språk på saklista i vest
I fleire fylkeskommunar står språk på dagsordenen. Fylkestinget i Møre og Romsdal held på nynorsk som administrasjonsspråk og skal leggje meir vekt på språkarbeid i kjølvatnet av fylkestingsdebatten. Raudt Hordaland vil styrkje nynorsken i fylket og har god tru på å få fylkespolitikarane med på laget.
Aksenttegn i norsk
Aksenttegn er et tegn som står over en vokal blant annet for å vise trykk eller for å skille ord fra hverandre. I norsk er det ikke obligatorisk å bruke aksenttegn. Unntaket er visse egennavn.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:16.09.2016 | Oppdatert:22.03.2018