Ikke adresser det! Gjør noe med det!

Ukritisk bruk av importerte engelske uttrykk irriterer mange. Her tar vi opp noen av de mest frustrerende frasene.

Mange importord med engelsk skrivemåte og uttale har fått gode norske avløserord, for eksempel stordata (big data), minnepinne (memory stick), scenenekt (no-platform), påvirker (influencer), emneknagg (hashtag) og varsler (whistleblower). Slike ord har mange et bevisst forhold til – vi går ut fra at folk vet om de bruker det engelske ordet eller den norske avløseren.

På den andre siden har vi de mindre bevisste oversettelseslånene, som resept i betydningen ‘oppskrift’, å adressere for ‘å ta opp / gjøre noe med’ og å gro (noe) i transitiv betydning, altså ‘å dyrke’. Slike ord, eller nye betydninger, sniker seg ofte ubemerket inn, for de ligner på noe vi har fra før.

De oversettelseslånene som griper sterkest inn i språket, er flerordsuttrykkene som er oversatt ord for ord, og som av og til påvirker selve setningsbygningen. Disse frasene går kanskje ekstra lett under importordradaren til folk flest. Derfor slår vi dem stort opp på plakaten.

Frustrerende fraser
Ukritisk fraselån Språkbevisst uttrykksmåte
dette er hvordan («this is how») slik, sånn
på daglig basis («on a daily basis») jevnlig, daglig, i det daglige, fast, hele tiden
komme til en ende («come to an end») ta slutt
når det kommer til («when it comes to») når det gjelder (men merk at når alt kommer til alt og
når det kommer til stykket er faste uttrykk på norsk)
virker å være («seems to be» eller svensk «verkar vara»)

virker (slik eller slik), ser ut til å være, later til å være, er visst

gjøre en forskjell («make a difference») spille en rolle, ha betydning, gjøre nytte/monn
vokse på («grow on sb.»): det vokser på meg jeg begynner å venne meg til det, jeg liker det bedre og bedre
åpne opp om noe («open up about») snakke (åpent) ut om
tette gapet (mulig sammenblanding av «fill the gap» og «bridge the gap») jevne ut ulikhetene, minske avstanden
hvem er NN til å («who am/are/is NN to») med hvilken rett kan NN, hvordan kan NN
gjøre noe av en grunn, jeg gjør det av en grunn («for a reason») ha en grunn til å gjøre noe, det er en grunn til at jeg gjør det
det er ditt tap («your loss») synd for deg, det er ditt problem, verst for deg
jeg kunne ikke bry meg mindre («couldn’t care less») (det er det) samme for meg, jeg gir blaffen i det
stoppe noen fra («stop from») hindre noen i
falle ut med («fall out with») komme på kant med, ryke uklar med, bli uvenner med

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:14.11.2019 | Oppdatert:22.03.2022