På kornet

Kari S. Borgos er prosjektleder i Standard Norge, der hun jobber med bygg og anlegg, bank og finansielle tjenester, e-handel og terminologi. Hun har blant annet ansvar for komiteen SN/K 144 «Språk og terminologi».

Kari BorgosHva er det beste med jobben din?

Standardisering bidrar til forenkling, effektivisering og reduserte kostnader. Det er det fint å være en del av. Og jeg får jobbe med kunnskapsrike folk på flere fagfelt, både nasjonalt og internasjonalt, så jeg lærer stadig noe nytt.

Hvilken utdanning har du etter videregående skole?

Bachelor i oversetting og fagspråk (fagoversetterstudiet i engelsk) fra Universitetet i Agder og Master of Arts in Translation fra University of Surrey.

Hva var favorittfaget ditt på barneskolen?

Det som kom øverst den gangen, var nok uten tvil engelsk. Men jeg var også ganske ivrig i norsk og matte.

Hvorfor er arbeid med terminologi viktig?

Enkelt sagt er det viktig at vi forstår hverandre. Når vi ikke gjør det, risikerer vi forsinkelser og konflikter, og kanskje også økonomiske tap. Konsekvent terminologi bidrar til mer effektiv kommunikasjon og er en grunnleggende forutsetning for digitalisering, der det er store besparelser å hente. Terminologiarbeid er dessuten viktig for å ivareta norsk fagspråk.

Om du kunne velge et annet yrke, hvilket og hvorfor?

Tja, lærer, kanskje? Liker å lære bort og å hjelpe andre hvis jeg kan. Ellers er jeg ganske analytisk og kanskje litt pirkete anlagt, og selvfølgelig over middels opptatt av språk, så jurist kunne også vært noe. 

Hva leser du helst på fritida?

Krim. Sluker krimbøker på engelsk, svensk og norsk.

Hva er din favoritterm?

Måtte faktisk tygge litt på dette spørsmålet, men jeg husker fortsatt begrepet fra et forsøk vi gjorde i en naturfagtime på videregående, der vi så på «osmose», eller ‘diffusjon over en semipermeabel membran’.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:23.06.2020 | Oppdatert:20.01.2021