Smakebiter fra nordiske termbaser

Felles begrepskatalog

Felles datakatalog logoFelles begrepskatalog er en del av Felles datakatalog, som ligger på data.norge.no. Felles datakatalog er det offentlige nettstedet som gir oversikt over beskrivelser av datasett, begreper, api-er og informasjonsmodeller. De ulike delene bidrar på hver sin måte til datadeling og digitalisering av offentlig sektor.

I Felles begrepskatalog registreres informasjon om begreper fra offentlig sektor. Når ulike virksomheter skal dele data, er det viktig å vite hvilke data et datasett inneholder, og hva de ulike dataene betyr. Hvis for eksempel skatteetaten skal dele data om inntekt, er det viktig å vite hva skatteetaten legger i begrepet ‘inntekt’, og skatteetaten kan da legge inn definisjonen av begrepet ‘inntekt’ i Felles begrepskatalog.

Flere av de større virksomhetene har egne begrepskataloger som Felles begrepskatalog «høster inn». Andre virksomheter kan registrere sine begreper direkte i registreringsløsningen.

Skatteetaten har for eksempel lagt ut begreper som skatteregel, som er en ‘rettsregel som regulerer hvem som plikter å svare skatt, og hvordan skatten skal utmåles’ og skattested som er ‘bostedskommune 1. november året før inntektsåret, første bostedskommune for personer som har innflyttet eller første oppholdskommune for personer som ikke er skattemessig bosatt i riket etter internlovgiving’.

Foreløpig ligger det litt under 3800 begreper i Felles begrepskatalog, og de fleste av disse er fra skatteetaten. Andre etater som har lagt inn innhold, er Brønnøysundregistrene, Digitaliseringsdirektoratet, Arkivverket, Direktoratet for byggkvalitet og politi- og lensmannsetaten. Også Navs begrepskatalog skal etter planen snart gjøres tilgjengelig i Felles begrepskatalog.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:23.06.2020 | Oppdatert:20.01.2021