Visste du at?

Om hvordan et fagord blir født

Jevnlig møtes fire engasjerte fagpersoner for å lage gode norske fagord på celle- og molekylærbiologifeltet. Språkrådet bidrar med terminologisk kompetanse på møtene, og vi gjengir her en forkortet diskusjon fra et av gruppas termmøter tidligere i år:

– Første ord på lista vår er locus. Det et veldig viktig begrep i faget, men ordet er ikke godt selv om det brukes mye. Særlig norsk er det heller ikke.
– Vi bør lage et fagord som sier noe om begrepsinnholdet, altså hva det betyr.
 – Enig. Det dreier seg om genets plass i et kromosom.
– Så det er egentlig snakk om en slags genplassering.
– Absolutt!
– Det er jo langt mer forståelig enn locus!
– Da foreslår vi genplassering som norsk fagord. Noen innvendinger?

Det kom ingen vesentlige innvendinger. Nå har genplassering blitt ført opp sammen med nesten 180 fagord i ei fagordliste, og stadig nye kommer til. Når man skal lage gode fagord, må man først fastslå hva de betyr. Nettopp slik arbeider de fire fagpersonene, og slik kom de også fram til genforråd (for gene pool) under et av sine tidligere møter.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:17.12.2019 | Oppdatert:20.01.2021