Mastergradsstipend: Tegnspråk (2016)

Språkrådet skal dele ut et stipend til en mastergradsstudent som skriver oppgave om norsk tegnspråk. Alle studenter som arbeider med relevante problemstillinger, kan søke.

Språkrådet er interessert i å få mer kunnskap om norsk tegnspråk. Også tolkefaglige spørsmål knyttet til norsk tegnspråk er av interesse.

Søknaden må inneholde:

  • en skisse på én side der en gjør greie for problemstillingen og metoden og for hvor langt en er kommet i arbeidet
  • en uttalelse fra veilederen
  • en utdyping av problemstillingen og metoden på maksimum tre sider

Søknadsfristen er 15. september 2016. Søknaden må merkes «Stipend til oppgave om norsk tegnspråk».

Send søknaden med brev eller til post@sprakradet.no:

Språkrådet
Postboks 8107 Dep
0032 OSLO

Kontakt

Har du spørsmål, kan du kontakte Sonja Myhre Holten (tlf. 22 54 19 55, Skype: SonjaMyhreHolten65) eller Daniel Gusfre Ims (tlf. 957 65 152).

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:12.04.2016 | Oppdatert:21.01.2021