Mastergradsstipend: Språk i arbeids- og næringslivet (2016)

Språkrådet skal dele ut et stipend til en mastergradsstudent som skriver oppgave om språk i arbeids- og næringslivet. Alle studenter som arbeider med relevante problemstillinger, kan søke.

Det er et behov for dokumentert kunnskap om språkforholdene i arbeids- og næringslivet, ikke minst forholdene for bruk av norsk. Det dreier seg særlig om å kartlegge

  • bruk av engelsk som risiko for helse, miljø og sikkerhet
  • hvordan bruk av engelsk påvirker en arbeidsplass/bedrift (tilfellestudie)
  • språkbruk på flerspråklige arbeidsplasser (i for eksempel sjømatindustrien, bygge- og anleggssektoren eller helseinstitusjoner)
  • forholdet mellom engelsk og norsk – og eventuelt andre språk – i bedrifter i det private næringslivet
  • bruk av skriftlig norsk på arbeidsplassen og krav til lese- og skriveferdigheter hos de ansatte
  • hvilke problemer gjeldende tekniske standarder på engelsk kan føre til i mindre bedrifter, for eksempel innenfor bygge- og anleggssektoren

Søknaden må inneholde:

  • en skisse på én side der en gjør greie for problemstillingen og metoden og for hvor langt en er kommet i arbeidet
  • en uttalelse fra veilederen
  • en utdyping av problemstillingen og metoden på maksimum tre sider

Søknadsfristen er 15. september. Søkerne må merke søknaden med «Språk i arbeids- og næringslivet». Send søknaden med brev eller til post@sprakradet.no:

Språkrådet
Postboks 8107 Dep
0032 OSLO

Kontakt

Har du noen spørsmål, kan du kontakte Nina Teigland (tlf. 22 54 19 67). 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:12.04.2016 | Oppdatert:21.01.2021