Masterstipend: nasjonale minoritetsspråk (2019)

Språkrådet skal dele ut et stipend til en mastergradsstudent som skriver oppgave om et nasjonalt minoritetsspråk (kvensk, romani eller romanes). Også oppgaver på bachelornivå kan vurderes. Alle studenter som arbeider med relevante problemstillinger, kan søke.

Språkrådet er særlig interessert i oppgaver som dokumenterer ordforråd, eller annen dokumentasjon av språket. Mastergradsoppgaver vil bli prioritert, men det kan også være aktuelt å gi støtte til bacheloroppgaver eller andre faglige prosjekt som dokumenterer kvensk, romani eller romanes. 

Søknaden må inneholde

  • en skisse på én side der en gjør greie for problemstillingen og metoden og for hvor langt en er kommet i arbeidet
  • en uttalelse fra veilederen
  • en utdyping av problemstillingen og metoden (maksimum tre sider)

Søknadsfristen er 29. november 2019.

Merk søknaden «Stipend til oppgave om et nasjonalt minoritetsspråk», og send den på e-post til post@sprakradet.no eller med brev til

Språkrådet
Postboks 1573 Vika
0118 OSLO

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, kan du kontakte Pål Kristian Eriksen (tlf. 22 54 19 53 / 97 78 91 70) eller Daniel Gusfre Ims (tlf. 95 76 51 52).

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:08.11.2019 | Oppdatert:21.01.2021