Rettskrivningsendringer fra 1. juli 2005

(23.05.05) Kultur- og kirkedepartementet har fastsatt ny rettskrivningsnormal for bokmål med virkning fra 1. juli 2005. Fullstendig oversikt over endringene er lagt ut på nettsidene. For nynorsk blir det få endringer.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

  • Rettskrivningsendringer fra 1. juli 2005 [pdf] [Word]

Bokmål

Endringene i bokmål består i at en del lite brukte former går ut av ordlistene, mens tradisjonelle former som er mye brukt, blir godkjent som en del av den offisielle rettskrivningen. I tillegg blir selve rettskrivningssystemet i bokmål forenklet ved at skillet mellom hovedformer og sideformer forsvinner. Sideformer er former som står oppført i klammeparentes i ordlistene, og som ikke kan brukes i lærebøker og i statstjenesten.

Nynorsk

På oppdrag fra departementet hadde Norsk språkråd utredet en tilsvarende forenkling av rettskrivningssystemet også i nynorsk. Ved Språkrådets endelige behandling av saken ble det imidlertid vedtatt å opprettholde systemet med hovedformer og sideformer. Behandlingen i Språkrådet avdekket ulike syn både i dette spørsmålet og når det gjaldt den nærmere utformingen av nynorskrettskrivningen. Departementet fant derfor ikke grunnlag for å godkjenne de endringene som Språkrådet vedtok i nynorsk. Nynorskrettskrivningen forblir dermed i hovedsak uendret.


Sist oppdatert 31.10.08
 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:25.07.2005 | Oppdatert:19.11.2021