Er ordet «neger» diskriminerende?

(11.10.06) I det siste har det vært debatt i mediene om bruk av ord som «neger». Noen mener at slike ord virker diskriminerende, mens andre mener at det ikke ligger noe nedsettende i dem. Styret i Norsk språkråd vedtok i 2001 retningslinjer for sekretariatets rådgivning i samband med denne typen ord.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

Om ordet «neger» uttalte Norsk språkråd blant annet:

«‘Neger’ har vore normalordet på norsk for folk med svart eller mørkebrun hudfarge, og for mange er det framleis nøytralt. Men i det siste har det gått fram av pressa at mange nordmenn med afrikansk bakgrunn ikkje liker å bli kalla ‘neger’, mens andre meiner at det er greitt, så det er delte meiningar om dette blant dei det gjeld. Likevel er det grunn til å vera varsam. Språkrådet må rå folk til å tenkja seg om før dei nyttar slike sensitive ord. Det er dårleg folkeskikk å kalla folk med eit ord dei ikkje liker, same kva ‘vi andre’ måtte meina om innhaldet i ordet.»

Retningslinjene ble publisert i en artikkel i Språknytt nr. 3/2001. Du finner en lenke til artikkelen i spalten til høyre.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:11.10.2006 | Oppdatert:19.11.2021