Universitets- og høgskolerådet: Framlegg til ein språkpolitikk for universitet og høgskolar

(08.06.06) – Undervisningsspråket ved universiteta og høgskolane skal normalt vere norsk. For å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklege studentar eller å integrere utanlandsktalande studentar kan undervisningsspråket også vere engelsk. Undervisningsspråket bør vere norsk dei to første åra. Frå og med tredje året bør det vere opning for bruk av engelsk.
Dette er eitt av framlegga til ein språkpolitikk for universitet og høgskolar som ein komite nedsett av Universitets- og høgskolerådet la fram 7. juni. Framlegget skal no til høyring.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:08.06.2006 | Oppdatert:19.11.2021