Fellessamling for fagrådene

20. februar 2007 kl. 1200–1630
Halvbroren, Observatoriegata 1 B, Møterom 70, første etasje

Deltakere: Kultur- og kirkedepartementet, medlemmene av Språkrådets fire fagråd, styret i Språkrådet, sekretariatet i Språkrådet (i alt mellom 50 og 60 personer). Presse, radio og fjernsyn blir invitert

Program

1200–1300 Registrering. Lett lunsj i møterommet (M70)

1300–1340 Åpning ved styreleder Tora Aasland
Innledning ved kulturminister Trond Giske
Kulturministeren, styrelederen og direktør Sylfest Lomheim svarer på spørsmål

1340–1400 Pause

1400–1500 Styreleder Tora Aasland og direktør Sylfest Lomheim orienterer om bakgrunnen for opprettelsen av de fire fagrådene, gjennomgår mandater og retningslinjer for arbeidet
Spørsmål og avklaringer

1500–1515 Kaffe og kaker

1515–1600 Fagrådene har seksjonsvise møter, bl.a. for å bestemme møteplan
i 2007

1600–1630 Rapportering fra fagrådene. Avslutning


 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:15.02.2007 | Oppdatert:11.12.2014