Misforstår skjema om penger ved fødsel og adopsjon

(13.11.08) «Rotete», «uklart» og «forvirrende» er noen av reaksjonene fra testpersoner som har blitt bedt om å fylle ut skjemaet «Krav om ytelse ved fødsel og adopsjon». Statistisk sentralbyrå (SSB) og Språkrådet har undersøkt om et panel med fire brukere forstår skjemaet, og hva som må til for å gjøre offentlige skjemaer bedre.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

Undersøkelsen blir presentert på Språkrådets konferanse Språkdagen 2008 – «Norsk for alle?», der Språkrådet setter søkelys på norskopplæringen for språklige minoriteter i skolen og på språket i det offentlige.

Testpanelet ble bedt om å fylle ut skjemaet som alle vordende foreldre må sende inn. Selv om flere av testpersonene mener skjemaet gir et ryddig hovedinntrykk, oppstår det en rekke misforståelser når feltene skal fylles ut.

– Testpersonene opplever at skjemaet er komplisert bygd opp, og at det er uklart hvilken type opplysninger de skal gi, sier Gustav Haraldsen, seksjonssjef i SSB.

Bedre veiledningstekst hjelper

– Testen viser også at språket i veiledningsteksten til skjemaet er så komplisert at brukerne ikke forstår sentrale begreper, sier Margrethe Kvarenes, rådgiver i Språkrådets språktjeneste for statsorganer.

Når brukerne får presentert en omarbeidet veiledningstekst med klart språk og logisk oppbygning, oppstår det langt færre misforståelser.

– Dette viser at det er nødvendig og nyttig å arbeide for et klarere språk i tekster som brukerne får fra det offentlige. Klart språk og logisk, brukervennlig oppbygning er viktig for at innbyggerne skal forstå hvilke rettigheter og plikter de har, sier Kvarenes.

Prosjekt for klart språk i staten

Språkrådet og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) planlegger nå samarbeidsprosjektet «Klart språk i staten». Målet er å gjøre det lettere for statlige etater å forbedre språket i skriftlig kommunikasjon med innbyggerne. På Språkdagen omtaler Språkrådets direktør Sylfest Lomheim og Difis direktør Lars Christian Holte prosjektet.

Kontaktpersoner:

  • Gustav Haraldsen, seksjonssjef i Statistisk sentralbyrå, tlf. 930 35 130
  • Margrethe Kvarenes, rådgiver i Språkrådets språktjeneste for statsorganer, tlf. 948 94 789
  • Svein Arne Orvik, informasjonssjef i Språkrådet, tlf. 938 06 923

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:13.11.2008 | Oppdatert:19.11.2021