Nye brosjyrer fra Språkrådet

(19.11.08) Språkrådet gir ut nye brosjyrer: «Ny bokmålsrettskrivning» tar for seg hovedtrekkene i den gjeldende normen. «Kort administrativ ordliste bokmål–nynorsk» gir en oversikt over administrative ord og uttrykk på bokmål og nynorsk. Klarspråksbrosjyrene gir gode råd til ansatte i offentlig forvaltning. I «Språkrådet i kortform» presenterer vi oss selv.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

Ny bokmålsrettskrivning

Ny bokmålsrettskrivning fra 2005

Denne brosjyren gir en innføring i hovedtrekkene i bokmålsnormen fra 2005. Målgruppe: norsklærere i grunnskolen og den videregående skolen og andre offentlig ansatte. Brosjyren blir i høst distribuert til alle skolene i landet.

Kort administrativ ordliste bokmål-nynorsk

Kort administrativ ordliste bokmål–nynorsk

Dette er en liste med ord som er relevante i administrativt skrivearbeid. Målgruppe: ansatte i sentrale statsorganer.

Klarspråk

Klarspråk (bokmålsvariant) / Klårspråk (nynorskvariant)

Denne brosjyren viser hvordan språket i tekster fra det offentlige kan bli klarere og bedre. Brosjyren inneholder blant annet en sjekkliste for skribenter. Målgruppen er først og fremst ansatte i sentrale statsorganer.

Språkrådet i kortform

Språkrådet i kortform (nynorsk- og bokmålsvariant)

Denne folderen gir en kortfattet oversikt over arbeidet i Språkrådet.


Du kan også bestille brosjyrene. Gå til bestillingslista.   

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:19.11.2008 | Oppdatert:19.11.2021