Den statlige kommunikasjonspolitikken er klar

(20.10.09) Regjeringen har gjort ferdig dokumentet «Statens kommunikasjonspolitikk». Klart og forståelig språk er et viktig punkt i dokumentet.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

Regjeringen skriver blant annet dette:

«Staten skal bruke et klart språk som skal kunne forstås av alle aktuelle målgrupper. Dette gjelder både overfor de som staten henvender seg til, og de som henvender seg til staten.

Dårlig og uklart språk i dokumenter kan medføre at innbyggerne går glipp av rettigheter, plikter, statlige ordninger og muligheter for aktiv samfunnsdeltakelse. Et uklart språk i for eksempel brev og skjemaer kan bidra til merarbeid, både for innbyggerne og staten.

Språket i statlige tekster skal være korrekt, og statsansatte skal følge gjeldende regler for rettskrivning og målbruk.»

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:20.10.2009 | Oppdatert:19.11.2021