En av fire tar engelskspråklig masterprogram

(28.9.09) 27 prosent av masterstudentene i Norge går på engelskspråklige programmer. Det viser en ny studie som er utført på oppdrag av Språkrådet.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

Forsker Vera Schwach ved NIFU STEP har kartlagt språkbruken i masterprogrammer som ble tilbudt i Norge i 2007–2008.

– Rapporten gir solid dokumentasjon på at engelsk står stadig sterkere i høyere utdanning i Norge. Studien bør følges opp med nye undersøkelser av hvilken faglig kvalitet det er på masteroppgaver levert på engelsk, sier Sylfest Lomheim, direktør i Språkrådet.

Økonomi og ledelse populært på engelsk
En stor andel av studentene er konsentrert på noen få engelskspråklige programmer. Halvparten av studentene er registrert på 13 av totalt 216 engelskspråklige programmer. De 13 programmene tilhører tre fagfelter: økonomi, ledelse og markedsføring; medisin; fag innenfor teknologi og naturvitenskap-matematikk.

– Det er verdt å merke seg at engelsk står så sterkt innenfor det mange vil kalle prestisjefag, sier Sylfest Lomheim.

Annenhver utenlandske student tar norskspråklige programmer
85 prosent av studentene på de engelskspråklige programmene er norske statsborgere. Halvparten av de utenlandske statsborgerne som tar masterstudier i Norge, går på norskspråklige programmer.

På mange av de engelskspråklige programmene brukes også mye norsk. Dette gjelder særlig brede programmer som er beregnet på store studentmasser. Andre programmer er mer ensidig engelskspråklige, dette gjelder særlig spesialiserte nisjeprogrammer.

– Bruken av engelsk er allment utbredt, men trolig ujevnt fordelt. Engelsk synes å ha et sterkere feste på noen fagfelter enn andre, konstaterer forsker Vera Schwach.

Rapporten «Masterprogrammer på engelsk i Norge. I bredde og nisjer» kan lastes ned her.


Kontaktpersoner:

Svein Arne Orvik, informasjonssjef i Språkrådet, tlf. 938 06 923
Vera Schwach, forsker i NIFU STEP, tlf. 482 62 376

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:23.09.2009 | Oppdatert:19.11.2021