Språknytt nr. 3 2009

(25.9.09) I dette nummeret kan du lese om norsk musikk på norsk, språkvett i næringslivet, navigering i skriftspråkets rom, elektronisk lagring av språkmateriale, skjemaspråk og futurumskonstruksjonen «blir å reise».

Som vanlig har Språknytt korte notiser om aktuelle saker, svar på språkspørsmål, klipp, Språkbrukeren og Historia bak.

Gå direkte til det nyeste nummeret av Språknytt.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

Språknytt nr. 3 2009 inneholder en god del stoff om bruk av norsk i dagens Musikk-Norge.  Bakgrunnen for temaet er at Språkrådet og Gramart, landets største interesseorganisasjon for norske artister, har fått utført en spørreundersøkelse om holdninger til bruk av norsk i pop og rock i Norge i dag. Spørreundersøkelsen rettet seg både mot artister og mot publikum.  

Intervjuobjektet i dette nummeret er Elin Aamodt, daglig leder i Gramart. I artikkelen Norsk musikk på norsk presenterer vi et sammendrag av rapporten fra spørreundersøkelsen, og  artikkelen «Huldrefolk» og andre band i Belgia tar for seg norskklingende navn på utenlandske metallband.

I artikkelen NHO og Språkrådet vil ha norsk i næringslivet presenteres en «språkplakat» som inneholder retningslinjer for språkbruk i næringslivet. Språkplakaten er laget av NHO og Språkrådet i fellesskap.

Artikkelen Å navigere i skriftspråkets rom. Om normklynger i bokmål og nynorsk er en forberedelse til Språkdagen 2009, Språkrådets éndagskonferanse 11. november. I artikkelen stilles spørsmålet «Hvilke deler av de offisielle rettskrivningsnormene blir faktisk benyttet, og hvordan henger de sammen med hverandre?» Det skal nå undersøkes.

Bladet inneholder også artiklene en En infrastruktur for språkforskning, om prosjektet CLARIN, og Retorisk klarspråk, der en gruppe studenter ser nærmere på språket i et skjema fra Nav. I artikkelen Futurumskonstruksjonen «blir å reise» i skriftspråket drøftes forholdet mellom talespråk og skriftnorm.

Som vanlig har Språknytt korte notiser om aktuelle saker, svar på språkspørsmål, klipp, Språkbrukeren og Historia bak.

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:22.09.2009 | Oppdatert:19.11.2021