Namn på statsorgan

(1.2.10) Statsorgan skal ha namn på begge målformer. Heiter Statens lånekasse for utdanning det same på bokmål og nynorsk? Kva heiter Den sentrale forvaltninga for kriminalomsorga på bokmål? I lista over namn på statsorgan har vi samla namn på departement, underliggjande etatar og statlege utdanningsinstitusjonar på bokmål og nynorsk. Lista tek omsyn til namneendringane i departementsstrukturen frå januar 2010.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:01.02.2010 | Oppdatert:19.11.2021