Språkleg fridom og mangfald i Bærum kulturhus

(21.9.10) 26. september blir Den europeiske språkdagen markert fleire stader i landet. I Bærum kulturhus blir det debatt, kunstnarlege innslag og føredrag om språkleg mangfald og språkleg fridom. Språkrådet stør arrangementet.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

Arrangementet i Bærum kulturhus
I programmet deltek språkfolk, forfattarar og kunstnarar frå inn- og utland: Jørn Lund, Rolf Theil, Elisabet Middelthon, Reza Rezaee og Soudabeh Alishahi. Det blir òg dans frå Hawaii og musikalske innslag frå Bosnia. Detaljert program finn du her.

Arrangør: Bærum Mållag i samarbeid med Fondet for dansk-norsk samarbeid, Norsk PEN, Språkrådet og Bærum kommune.

Tid og stad: sundag 26. september, kl. 14.00–16.00, Bærum kulturhus i Sandvika
Gratis inngang

Den europeiske språkdagen
Den europeiske språkdagen 26. september er initiert av Europarådet og blir markert i over 40 europeiske land. Føremålet er å auke medvitet om det språklege og kulturelle mangfaldet i Europa og støtte opp om språklæring og utvikling av fleirspråklegheit i samfunnet. Du kan lese meir om Den europeiske språkdagen 2010 på http://edl.ecml.at/.


 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:21.09.2010 | Oppdatert:19.11.2021