Språklig soppkontroll

(8.9.10) Kinesisk lykt, ulvemelk, sotegg ... Dette er navn på slimsopper som snart skal inn i Artsdatabankens artsnavnebase. Basen inneholder anbefalte norske navn på organismer som forekommer i Norge. Språkrådet fortsetter samarbeidet med Artsdatabanken, og bidrar med en språklig kontroll av de nye navnene.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

Artsnavnebasen

Navnebasen er en del av Artsdatabanken – en nasjonal kunnskapsbank for biologisk mangfold. Banken skal gi samfunnet oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om norske arter og naturtyper. Databasen ble lansert i september 2009.

Sopp. Bilde: Ernst Vikne på http://www.flickr.com/photos/iboy/2876241591/

Språklig kontroll av slimsopper, stilksporesopper og sommerfugler

Artsnavnebasen er bygd opp av lister over alle artsgrupper. Egne navnekomiteer med spisskompetanse på de ulike artsgruppene står bak listene. Basen har allerede et omfattende innhold, og blir nå utvidet med navn på slimsopper, stilksporesopper og sommerfugler. Navnekomiteene har laget navnelister. Språkrådet kvalitetssikrer skrivemåten og føyer til nynorske navn der det mangler. For Språkrådet er dette arbeidet et ledd i arbeidet med fagterminologi.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:08.09.2010 | Oppdatert:19.11.2021