Språkrådet tar opp Statoils bruk av engelsk

(14.6.10) «Hvordan vurderer departementet Statoils uttalte ambisjon om å øke bruken av engelsk?», spør Språkrådet i et brev til Olje- og energidepartementet.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

Gjennom medieoppslag er det blitt kjent at Statoil ASA i et brev ber sine underleverandører i Norge om å gå over til å bruke engelsk – i stedet for norsk – i skriftlig kontakt med selskapet. Statoil skriver at selskapets ambisjon er å øke bruken av engelsk, med noen unntak.

I et brev til Olje- og energidepartementet skriver Språkrådets styreleder Ida Berntsen og direktør Sylfest Lomheim at statens eierskap i Statoil og selskapets posisjon i næringslivet gjør selskapet til en viktig språkpolitisk aktør. Næringslivet er et av samfunnsområdene der norsk språk er under press som følge av konkurranse fra engelsk.

Stortingsmeldingen «Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk» har gitt alle departementer i oppgave å sikre det norske språkets stilling i samfunnet. Dette ble presisert i rundskrivet «Informasjon om språkpolitikk» fra Kultur- og kirkedepartementet i 2009.

«På bakgrunn av stortingsmeldingen og rundskrivet finner Språkrådet det derfor paradoksalt at Statoil ber andre bedrifter om å gå bort fra å bruke norsk i kontakten med selskapet. Statoils strategi vil trolig gi underleverandører med norsk som arbeidsspråk merarbeid og økte kostnader», heter det i brevet fra Språkrådet.

Les brevet til Olje- og energidepartementet her [pdf].


Pressekontakt: Svein Arne Orvik, informasjonssjef i Språkrådet, tlf. 938 06 923

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:14.06.2010 | Oppdatert:19.11.2021