Undersøker norsklærernes holdning til norskfaget

(17.9.10) Hvordan ser norsklærere på undervisningen og innholdet i norskfaget? Språkrådet ønsker å få svar på disse spørsmålene, og har derfor sendt ut spørreskjema til alle landets ungdomsskoler og videregående skoler.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

Undersøkelsen er så langt den eneste Språkrådet kjenner til som vil belyse hvordan norsklærere ser på undervisningen og innholdet i norskfaget. Språkrådet håper at så mange som mulig av landets norsklærere i ungdomsskolen og den videregående skolen vil delta i undersøkelsen.

Skjemaene samles inn i løpet av september, og de første analyseresultatene forventes i andre halvdel av oktober. 

Synovate Norge AS gjennomfører undersøkelsen på vegne av Språkrådet.

Kontaktperson:
Torbjørg Breivik  
Tlf.:  22 54 19 61 eller 926 18 874


 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:14.09.2010 | Oppdatert:19.11.2021