– Staten ignorerer språkvala til kommunane

(17.3.11) Nesten halvparten av alle nynorskkommunar får sjeldan eller aldri brev frå staten på nynorsk, trass i at dei har krav på det. Det viser ei fersk undersøking som er gjennomført av Språkrådet, Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK) og Nynorsk kultursentrum.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

– Det bør vere sjølvsagt at statsorgan skriv brev og e-postar på den målforma som kommunen har valt. Det er alvorleg at statsorgana ignorerer språkvala til kommunane, seier fagkoordinator i Språkrådet, Nina Teigland.

114 norske kommunar har krav på å få nynorsk i brev og e-postar frå statsorgan. Undersøkinga viser at desse krava i mange tilfelle ikkje blir innfridde. Det er sentrale statsorgan som oftast bryt lova, medan dei lokale og regionale er flinkare, opplyser kommunane.

– Statsorgana må sørgje for at dei betrar praksisen sin og følgjer opp sitt eige lovverk, meiner Nina Teigland.

Undersøkinga om målbruken i nynorskkommunar har gått ut til alle dei 114 nynorskkommunane i landet, i tillegg til 11 nøytrale kommunar der nynorsk er utbreidd.

Trass lovbrota er det få som klagar. Berre 14 % av kommunane opplyser at dei har klaga på å ha fått skriv på bokmål frå statsorgan.

– Eg oppmodar kommunane om å klage slike saker inn til Språkrådet, avsluttar Teigland.

I undersøkinga kjem det òg fram at:

  • 62 % av nynorskkommunane får sjeldan eller aldri e-postar frå statsorgan på nynorsk
  • I 42 % av kommunane får vaksne innvandrarar opplæring i bokmål
  • 43 % av kommunane i undersøkinga har mest bokmål på nettstaden

Rapport og oversyn over kommunar
Fleire resultat frå undersøkinga finn du i rapporten frå Undersøkinga om målbruken i nynorskkommunar [pdf].

Her finn du eit oversyn over kommunane som har svara i undersøkinga [pdf].

Kontaktpersonar:
Nina Teigland, fagkoordinator i Språkrådet, tlf. 412 19 779 / 22 54 19 67
Ottar Grepstad, direktør i Nynorsk kultursentrum, tlf. 906 16 727
Vidar Høviskeland, dagleg leiar i Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK), tlf. 22 33 14 00


 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:17.03.2011 | Oppdatert:19.11.2021