Kan norsk være i framgang i UH-sektoren?

(11.4.11) På ti år har andelen norsk i pensum på førsteåret i enkelte informatikkstudier økt fra totalt 21 prosent til 45 prosent. Mens informatikkstudentene på fire høgskoler leser 69 prosent norsk dette studieåret, er tallet bare 31 prosent ved fire universiteter. Det viser en undersøkelse som NIFU har gjort på oppdrag fra Språkrådet.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

Den ferske undersøkelsen, med tall for studieåret 2010–2011, følger opp en kartlegging fra 1999–2000. Fag- og lærebøker, kompendier, artikler, digitale læremidler m.m. ved inntil fire universiteter og fire høgskoler som tilbyr fagene fysikk, historie, sosiologi og sykepleie, er gransket. Det er bruken av norsk og andre språk i pensum det første året på grunnivået i de fem fagene som er undersøkt.

Dette er første del av et forprosjekt til en større undersøkelse av språk i pensum som Språkråder håper å få gjennomført neste år. Andre del blir en kvalitativ undersøkelse av de samme fagene ved de samme lærestedene, som Språkrådet vil lyse ut midler til i vår.

Nye funn
Samlet sett har andelen norsk pensumlitteratur ved de lærestedene som er undersøkt, steget siden år 2000. I 2010 leste bachelorstudenter 73 prosent av pensumet på norsk, 25 prosent på engelsk og 2 prosent på øvrige skandinaviske språk.

Andelen norskspråklig pensum varierer sterkt mellom fagene:

  • Informatikkstudenter leste 45 prosent på norsk i 2010, mot 21 prosent i 2000.
  • Sykepleiestudenter leste 95 prosent på norsk i 2010.
  • Sosiologistudenter leste 77 prosent på norsk i 2010, mot 66 prosent i 2000.
  • Historiestudenter leste 64 prosent på norsk i 2010, mot 75 prosent i 2000.
  • Minst norsk leser fysikkstudenter. I 2010 var bare 29 prosent på norsk, mot 35 prosent i 2000.

Mest engelsk ved universitetene
Andelen norskspråklig pensumlitteratur er lavere ved universitetene enn ved høgskolene som er undersøkt i studieåret 2010–2011. I sykepleie og sosiologi er forskjellene små, i motsetning til i historie og informatikk:

  • For informatikk utgjør det norskspråklige pensumet 31 prosent ved universitetene, mens tallet for høgskolene er 69 prosent.
  • For historie er andelen norskspråklig pensum 53 prosent ved universitetene mot 78 prosent ved høgskolene.

Formålet med undersøkelsen er å samle inn opplysninger med sikte på å dokumentere status for faktisk språkbruk i høyere utdanning og belyse utviklingslinjer over tid.

Det er undervisningstilbud ved disse lærestedene som er undersøkt:

Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Buskerud
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Vestfold
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø

Kontaktperson:
Dag F. Simonsen, seniorrådgiver i Språkrådet, tlf. 22 54 19 64,
e-post: dfs(a)sprakradet.no


 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:11.04.2011 | Oppdatert:19.11.2021