Det nordiske språkmøtet i Oslo 2012

Tv-teksting i Norden var temaet for det nordiske språkmøtet som fant sted i Oslo 30.–31. august 2012.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

– Folk i Norden, spesielt unge, forstår mindre av språkene i nabolandene enn før. Det er et politisk mål å hindre at denne utviklingen fortsetter. Gjennom tv har barn og unge fått høre og lære nabospråkene. Dermed har tv-selskapene sørget for språkstimulering og språkopplæring på tvers av landegrensene. Hvordan kan tv bidra til at også kommende generasjoner forstår nabospråkene? spurte Arnfinn Muruvik Vonen, direktør i Språkrådet.

bilder
«Teksting eller nordisk fordubbing?»
Det var paneldebatt med Olemic Thommessen, stortingsrepresentant og styreleder i Foreningen Norden, Nils Stokke, redaktør i NRK Super, og Mathilde Fasting, prosjektleder i Civita.

Foredragsholdere fra de nordiske landene innledet om tv-teksting, og professor Arne Torp kåserte om «Teksting eller nordisk fordubbing?».

 Foredrag fra konferansen blir utgitt i årsskriftet Språk i Norden.

Det nordiske språkmøtet blir arrangert en gang i året i et av de nordiske landene. I år var Språkrådet i Norge vert for møtet.


Program

Torsdag 30. august

09.00–09.10 Åpning
v/Arnfinn Muruvik Vonen, direktør i Språkrådet
09.10–09.20 Orientering fra nettverksmøtet
v/Bodil Aurstad, koordinator i Nordisk språkkoordinasjon
09.20–10.00 Tv, undertekster og sprog – hvordan undertekster kan gavne sprogforståelsen
Hans Christian Christiansen, Copydan AVU-medier

10.00–10.40

Dubbing og teksting i islandske medier
Anna Sigríður Þráinsdóttir, sprogkonsulent i Islands statsradio / Ríkisútvarpið (RUV)
10.40-11.10 Pause
11.10–11.50 Versionering og tekstning i grønlandsk tv
Aqqalu Olsvig, tolk, oversætter, tekster/versionist, Nuuk-TV
11.50-12.30 Skillnaden mellan film och nyhetsöversättning
Riina Heikkilä, Språkrådet / översättare på finska avdelningen på Sveriges television
12.30–12.50 Kåseri: Teksting eller nordisk fordubbing?
Arne Torp, professor i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Oslo
13.00–14.00 Lunsj
14.00–14.40 Forutsetningene for samarbeid i lys av bransjens nordiske struktur
Tron Furu, styremedlem i Norsk audiovisuell oversetterforening (NAViO)
14.40–15.20 Världens mest nordiska tv-kanal
Hasse Hägerfelth, översättarredaktör i Yle Översättning och versionering / Yle Kääntäminen ja versiointi
15.20–15.35 Pause
15.35–16.45 Paneldebatt
Olemic Thommessen, stortingsrepresentant og styreleder i Foreningen Norden
Nils Stokke, redaktør NRK Super (Norsk rikskringkasting)
Mathilde Fasting, prosjektleder i Civita
Ordstyrer: Bodil Aurstad, leder i Nordisk språkkoordinasjon
Diskusjon
  Diskusjon
19.00 Middag
Kulturelt innslag ved Eplemøya Songlag


Fredag 31. august

09.30–10.10 Behovet av språkinfrastruktur för utveckling av direkttextad tv Rickard Domeij, Språkrådet i Sverige
10.10–10.30 Pause
10.30–11.10 Hva er det vi gjør når vi leser teksting på tv?
Foredrag og videoeksempler ved Janne Skovgaard Kristiansen, tekster i NRK og forsker ved Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger
11.10 Avslutning
11.30–12.15 Lunsj
12.30 Buss til Frognerparken
13.00–14.00 Omvisning i Vigelandsparken
14.00–15.00 Kaffe på Herregårdskroen
15.10–16.00 Buss til Gardermoen

 

Kontaktperson
Rikke Hauge: rikke.hauge@sprakradet.no


Sist oppdatert 5. september 2012

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:25.05.2011 | Oppdatert:19.11.2021