Ny direktør på plass

(23.5.11) I dag inntar Arnfinn Muruvik Vonen direktørstolen i Språkrådet. – Språkrådet skal bidra med sin kompetanse til å gjøre den helhetlige norske språkpolitikken til virkelighet, men vi kan ikke gjøre det alene.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

bilder

– Sammen med språkbrukerne vil vi arbeide for å ta vare på og styrke både det norske språket og resten av den norske språkrikdommen.

Vonens bakgrunn
Vonen har omfattende og bred språkvitenskapelig bakgrunn og behersker en rekke språk, blant annet norsk tegnspråk. Han har doktorgrad i lingvistikk fra 1994 og har ellers universitetseksamener i russisk, latin og språkvitenskap. Vonen har også treårig universitetsutdanning i sosialøkonomi. I sin forskning og undervisning har Vonen særlig arbeidet med spørsmål som gjelder språk og hørselshemming, spesielt norske døves tospråklige situasjon.

Vonen er bredt språkpolitisk orientert. I 2005 var han medlem av en arbeidsgruppe som utredet fremtidens norskfag på oppdrag fra utdanningsministeren.

Fra 1997 til 2011 var Vonen professor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Her har han også vært instituttleder.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:23.05.2011 | Oppdatert:19.11.2021