Oppdaterte temasider om stedsnavn

(19.7.11) Hvordan får nye veier navn? Hvem har plikt til å bruke vedtatte skrivemåter av stedsnavn? Når oppstod skikken med å bruke flere fornavn? Temasidene våre om stedsnavn er oppdatert og utvidet.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

Språkrådets stedsnavntjeneste har som hovedoppgave å gi råd om skrivemåten av stedsnavn, men gir også råd om navnsetting og svarer på mer generelle spørsmål om stedsnavn. På nettsidene våre finner du som tidligere kontaktinformasjon og faktastoff om stedsnavn og stedsnavnnormering. I tillegg til oppdaterte opplysninger om disse temaene har vi mye nytt stoff, blant annet kan du lese om disse sakene:

Kommunal navnsetting
Kommunene har ansvar for å gi navn til blant annet veier, hyttefelt, idrettsanlegg og kommunale skoler. På de nye nettsidene finner du nå en utførlig forklaring på hvordan denne navnsettingsprosessen skal foregå. Den er ment som hjelp for dem som jobber i kommunen og må forholde seg til disse reglene, men er også interessant for dem som lurer på hvordan kommunene går frem når nye navn skal fastsettes.

Personnavn
Alle mennesker har navn, og de aller fleste synes personnavn er et spennende og engasjerende tema. På de nye nettsidene får du nå en kort innføring i fornavnenes og etternavnenes historie i Norge, og du kan også klikke deg videre til lov om personnavn.

Skrivemåten av stedsnavn
Her kan du lese om stedsnavnloven og om hvilke vurderinger som ligger til grunn når skrivemåten av et stedsnavn skal fastsettes. Ofte vil det være motstridende hensyn og meninger å ta stilling til for dem som skal bestemme.

I tillegg til disse sakene vil det i månedene fremover komme flere artikler om navn, lesetips og forslag til skoleoppgaver om både stedsnavn og personnavn.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:19.07.2011 | Oppdatert:19.11.2021