Språkrådet er no på Facebook og Twitter!

(12.9.11) Språkrådet har no fått Facebook-side og Twitter-profil.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

bilder
   

bilder

På Facebook får du aktuelle nyheiter frå oss, og du kan diskutera med andre språkinteresserte. På Twitter kan du stilla enkle språkspørsmål og få med deg kva andre lurar på.

Bakgrunnen for at du no finn oss i sosiale medium som Facebook og Twitter, er dei prioriterte arbeidsformene våre: meir samfunnskontakt, meir éin-til-mange-rådgjeving og meir publikumstilgjengeleg hjelp. I tillegg til å informera og opplysa skal Språkrådet kommunisera i vid forstand, noko tovegskommunikasjonen i sosiale medium gir rom for. 

Her finn du Språkrådet på Facebook.
Her finn du Språkrådet på Twitter.

 

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:08.09.2011 | Oppdatert:19.11.2021