Språkrådet holdt terminologikurs i Tromsø 21. november

(24.11.11) Standard Norge og Språkrådet inviterte mandag 21. november til et heldagskurs i terminologi og terminologiarbeid i Tromsø.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

Kurset, som var fulltegnet med 20 deltakere, tok opp de grunnleggende prinsippene og metodene i arbeidet med termer, begreper og definisjoner. Det ble også vist eksempler på utarbeiding og bruk av terminologiske ressurser. Kurset var en kombinasjon av forelesninger og praktiske øvelser. Foreleserne var medlemmene av Språkrådets fagråd for terminologi og fagspråk. Språkrådets terminologitjeneste var ansvarlig for arrangementet.

De fleste kursdeltakerne kom fra offentlig sektor, deriblant samiske institusjoner og universitetet i Tromsø, men det var også noen deltakere fra privat sektor. Kurset var lagt opp for alle som har bruk for terminologikunnskap i forbindelse med kunnskapsorganisering, teknisk dokumentasjon, faglitterært forfatterskap, undervisning og oversettelse. Det var ikke nødvendig med særskilte språkvitenskapelige forkunnskaper.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:24.11.2011 | Oppdatert:19.11.2021