Stadig flere vil ha mer norsk språk i reklame

(26.1.11) På to år har folk flest blitt klart mer negative til engelsk i reklame og markedsføring i Norge. Seks av ti vil nå ha all reklame på norsk. Det viser en undersøkelse TNS Gallup har utført for Språkrådet.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

I 2008 fikk Språkrådet utført en undersøkelse av befolkningens holdninger til bruk av norsk og engelsk i reklame i Norge. Nylig (i november 2010) er det gjort en ny undersøkelse der en del av de samme spørsmålene som i 2008 ble stilt. Et representativt utvalg av befolkningen er spurt.

Den siste undersøkelsen tyder på at folk flest er blitt mer kritiske til bruken av engelsk i reklame:

  • 52 prosent er nå enig i påstanden «det benyttes generelt for mye engelsk i reklame og markedsføring». Det er 13 prosent flere enn i 2008.
  • 62 prosent er enig i påstanden «norsk språk bør benyttes i all reklame og markedsføring i Norge». Det er en økning på ti prosent fra 2008.
  • 46 prosent svarer «negativ» på spørsmålet «er du alt i alt positiv, likegyldig eller negativ til bruk av engelsk i reklame i Norge?». Det er ti prosent flere enn i 2008.

– Næringslivet bør merke seg at folk i økende grad foretrekker reklame på norsk. De bedriftene som bruker norsk som reklamespråk, har støtte blant kundene. Folk flest er åpenbart ikke fornøyd med at norsk blir byttet ut med engelsk, sier Sigfrid Tvitekkja, fungerende direktør i Språkrådet.

Sju av ti mener at engelsk ikke fremmer økt salg
Undersøkelsen viser også at 71 prosent er uenige i påstanden «engelsk språk i reklame og markedsføring fremmer økt salg av bedriftenes produkter og tjenester». 73 prosent er uenige i påstanden «folk flest lar seg i større grad påvirke av reklame dersom den er på engelsk enn på norsk». Synet på disse to påstandene er om lag som i 2008.

Også næringslivsledere foretrekker norsk
I tillegg til undersøkelsene blant folk flest er det gjort undersøkelser blant næringslivsledere. I den ferske undersøkelsen fra 2010 svarer 50 prosent av disse at det generelt er for mye engelsk i reklame og markedsføring (omtrent som i 2008). 65 prosent mener at norsk bør benyttes i all reklame og markedsføring (omtrent som i 2008). Men samtidig svarer flere enn i 2008 at engelsk er viktig for bedriftens arbeid med reklame og markedsføring. Videre mener 15 prosent av næringslivslederne at folk i større grad lar seg påvirke av reklame dersom den er på engelsk, enn dersom den er på norsk (noe større andel enn i 2008). 16 prosent mener at engelsk språk i reklame og markedsføring fremmer økt salg i egen bedrift (omtrent som i 2008).

Pressekontakt:
Svein Arne Orvik, informasjonssjef i Språkrådet, tlf. 938 06 923


 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:26.01.2011 | Oppdatert:19.11.2021