Tegnspråkrådgiver til Språkrådet

(19.5.11) Den første rådgiveren i tegnspråk er ansatt i Språkrådet, statens fagorgan i språkspørsmål. Det skjer som en følge av at storting og regjering har gitt norsk tegnspråk høyere offisiell status.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

Sonja Myhre Holten (46) er ansatt i den nyopprettede stillingen som tegnspråkrådgiver. Myhre Holten kommer fra en stilling som seniorrådgiver ved Skådalen kompetansesenter. Hun er utdannet språkviter med mastergrad i tegnspråk, allmennlærer med første avdeling spesialpedagogikk og tegnspråklærer.

Fullverdig språk
– At denne stillingen blir opprettet, er et viktig praktisk steg for å styrke stillingen til norsk tegnspråk i samfunnet. Vi er svært glade for å få Sonja Myhre Holten med på laget, sier Karl Henrik Steinsholt, fungerende direktør i Språkrådet.

Med stortingsmeldingen «Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk» ble norsk tegnspråk anerkjent som et fullverdig språk. Meldingen varslet at Språkrådets språkpolitiske ansvar skulle utvides til å gjelde mer enn bokmål og nynorsk. På grunnlag av dette har Språkrådet fått midler til å ansette en rådgiver i tegnspråk.

Rådgivning og samarbeid
Målet med stillingen er å styrke bruken av tegnspråk i samfunnet. En viktig arbeidsoppgave blir å utvikle samarbeid med ulike fag- og interesseorganisasjoner som arbeider med tegnspråk. Rådgiveren skal innhente relevant kunnskap om bruken av og statusen til norsk tegnspråk. Det vil også være en sentral oppgave å informere om og på tegnspråk. Rådgiveren skal gi råd om bruk av tegnspråk til det offentlige og til private, svare på spørsmål fra publikum og informere om tegnspråkbrukeres språklige rettigheter.

Kontakt:
Karl Henrik Steinsholt, fungerende direktør i Språkrådet, tlf. 482 27 958
Svein Arne Orvik, informasjonssjef i Språkrådet, tlf. 938 06 923


 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:19.05.2011 | Oppdatert:19.11.2021