Utlysing av masterstipend: bruk av norsk og engelsk i samfunnet

(20.10.11) Hausten 2011 skal Språkrådet dele ut stipend til mastergradsstudentar som skriv oppgåve innanfor områda engelsk og norsk i Noreg og bruk av norsk i samfunnet.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

Det skal delast ut to stipend, kvart på 20 000 kroner. Alle studentar som arbeider med relevante problemstillingar, kan søkje. Les meir om krav til søknaden her.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:18.10.2011 | Oppdatert:19.11.2021