Halter helsespråket?

(18.9.12) I den nyeste utgaven av Statsspråk tar vi pulsen på helsespråket: Skriver helseforetakene slik at pasientene forstår? Du får også vite hva som er de viktigste endringene i den nye nynorskrettskrivningen som gjelder fra 2012.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

Vi inviterer dessuten til Språkdagen i november: Der kommer resultatene fra en undersøkelse av statsansattes holdninger til språkarbeid og tiltak for å forbedre språket.

Statsspråk er et blad for godt språk i staten. Bladet er laget med tanke på statsansatte, men også andre kan finne gode råd om praktisk språkbruk.

Bladet kommer med fire nummer i året.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:18.09.2012 | Oppdatert:19.11.2021