Liten framgang i målbruken i staten

(19.12.12) Staten har langt igjen før kravene i målloven er nådd. Det viser tallene fra Rapport om målbruk i offentleg teneste 2011, som Språkrådet i dag har oversendt til Kulturdepartementet.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

Rapporten viser at mange statsorganer bryter lovkravet om at de skal ha minst 25 % av både nynorsk og bokmål på nettsider og i andre tekster til publikum.

– Selv om vi ser at en del statsorganer gjør en innsats for å nå målene, skriver staten rett og slett for lite nynorsk, sier direktør i Språkrådet, Arnfinn Muruvik Vonen.

Tallene fra 2011 viser at det fortsatt er for få tekster på nynorsk. Mange skjemaer lages bare på bokmål, selv om loven sier at de skal finnes på begge målformer.

– Undersøkelser viser at bare en av tre statsansatte mener de behersker begge målformene godt nok. Men når det går år etter år uten at skjemaer kommer i både bokmåls- og nynorskutgave, handler det også om at målloven blir neglisjert, sier Vonen.

Språkrådet får også stadig flere klager på mållovsbrudd. I 2011 ble 164 klagesaker behandlet, som nesten er en femdobling siden 2008.

– Den sterke økningen i klagesaker viser at folk følger med på målbruken i staten, og det er bra. Statlige ledere må ta i et tak for å få en jevnere fordeling mellom målformene, sier Vonen.

– Lover er til for å holdes. Lederne har ansvar både for å få til den språklige kompetansehevingen som trengs, men også de endringene i rutinene som er påkrevd. Målloven er et viktig språkpolitisk virkemiddel for å sikre bruken av begge målformene våre, sier Arnfinn Muruvik Vonen.

Rapporten inneholder tall fra 149 statsorganer. Les hele rapporten fra Språkrådet her

Kontakt:

  • Arnfinn Muruvik Vonen, direktør, tlf. 22 54 19 72 / 986 25 617               
  • Astrid Marie Grov, rådgiver, tlf. 22 54 19 76 / 907 29 615
  • Svein Arne Orvik, informasjonssjef, tlf. 22 54 19 62 / 938 06 923

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:19.12.2012 | Oppdatert:19.11.2021