Språkprisen 2012 til Erik Tunstad (bokmål) og Marta Norheim (nynorsk)

(13.11.12) Marta Norheim får i dag Språkprisen 2012 for fremragende nynorsk, Erik Tunstad får Språkprisen 2012 for fremragende bokmål. – Vinnerne er leserorienterte, engasjerende og viktige stemmer i det norske sakprosalandskapet, sier juryen.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

Språkprisen er Språkrådets pris for fremragende bruk av norsk språk i sakprosa. Språkprisen deles ut på konferansen Språkdagen 2012 i Oslo Konserthus. Vinnerne får 50 000 kroner, et trykk av Kjell Nupen og et diplom hver. Ottar Grepstad, styreleder i Språkrådet, deler ut prisen.

Juryen skriver dette om prisvinnerne:

«Eit fellestrekk ved vinnarane av Språkprisen 2012 er at dei begge formidlar omfattande fagstoff til ei brei ålmente. Begge har gjennom bøkene sine vist at dei både kan trekkje opp lange linjer og stogge ved karakteristiske detaljar som kastar lys over heilskapar. Dei er begge lesarorienterte og engasjerte – og engasjerande. Dei to kjem frå kvar sine fagfelt: den eine frå litteraturvitskap og humanistiske fag, den andre frå naturvitskap og forskingsjournalistikk. Begge er viktige stemmer i det norske sakprosalandskapet.

Erik Tunstad | Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Vinneren av bokmålsprisen er biolog og har i mange år arbeidet med formidling av naturvitenskapelige emner, både i artikkel- og bokform. Han er en stor forteller, tydelig til stede i sin egen tekst, han er saklig og subjektiv, viser både faglig tyngde og populærvitenskapelig begeistring. På forbilledlig vis lykkes han i å formidle omfattende vitenskapstradisjoner til norsk offentlighet, i en form som kan engasjere også lesere uten naturvitenskapelig bakgrunn. Prisvinneren har sans for karakteristiske detaljer, og for formuleringer som åpner for skrå blikk på seriøse tema. Språket er ledig og variert, med opplysende metaforer og innslag av muntlig stil – midt i det strengt faglige. Han går heller ikke av veien for klingende bokstavrim og overraskende sammenstillinger.

Forfatteren skriver et sted om Darwins Artenes opprinnelse at boka «er lettlest, uten altfor mange tekniske termer (…) formulert i et hverdagslig språk». Det samme kan sies om hans egne tekster. Språkprisen 2012 for fremragende bruk av bokmål går til Erik Tunstad for bøkene Darwins teori. Evolusjon gjennom 400 år (2009) og Juks. Hvordan forskere svindler – og hvorfor det ikke er så farlig … (2011) og for en omfattende forskningsjournalistisk produksjon i artikkelform.

Marta Norheim | Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Vinnaren av nynorskprisen er ein av våre fremste tolkarar og formidlarar av norsk samtidslitteratur, ein opplysande brubyggjar mellom skjønnlitteraturen og det store, lesande publikummet. I to essaysamlingar frå dei siste åra reflekterer ho over sentrale tema i nyare norsk litteratur og i det norske kulturelle landskapet. I begge bøkene viser ho stor evne til å vise fram og drøfte komplekse problemstillingar i eit presist og klårt språk. Men ho kan òg lage forfriskande metaforar, som når ein laptop vert til «utlagd hjerne».

Prisvinnaren skriv ein stad at kritikarens oppgåve er «å reflektera vidare, innover i andre tekstar, utover i verda, nedover i sinnet.» På denne måten kombinerer ho det personlege med det faglege, men ho overskrid det private og gjer synspunkta sine allmenne. Dette er ein eigenskap ved gode bøker, skriv ho – og tekstane hennar er i samsvar med dette kravet. I refleksjonane over tema som språk, kjønn og identitet vert essaysamlingane også samtidskommentarar, som kan stimulere lesaren til vidare tenking og utvikling av dømmekraft.

Språkprisen 2012 for framifrå bruk av nynorsk går til Marta Norheim for bøkene Røff guide til samtidslitteraturen (2007) og Friksjonar. Essay frå kulturelle grenseområde (2011).»

Ove Eide, Tiril Rem, Karianne Skovholt og Espen Søbye sitter i juryen for Språkprisen.

Prisene ble delt ut på Språkdagen 2012 i Oslo Konserthus.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Pressebilder av vinnerne (kan benyttes fritt)

Kontaktpersoner:

Svein Arne Orvik, informasjonssjef i Språkrådet, tlf. 938 06 923
Ove Eide, juryleder for Språkprisen, tlf. 415 30 633

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:13.11.2012 | Oppdatert:19.11.2021