Språkrådet sender bekymringsmelding til kunnskapsministeren

(8.5.13) – Utdanningsdirektoratets forslag til ny læreplan i norskfaget bryter til dels med norsk språkpolitikk. Redusert sidemålsopplæring vil svekke nynorskkompetansen i samfunnet og gjøre det tyngre å være nynorskbruker, advarer Arnfinn Muruvik Vonen, direktør i Språkrådet.

Læreplanforslaget har ordninger som går imot den språkpolitikken Stortinget har stilt seg bak, ved at nynorsk blir svekket. Det påpeker Språkrådet i brevet «Bekymringsmelding om foreslåtte læreplaner i norskfaget» til kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Reduserer nynorskkompetansen i samfunnet

Forslaget svekker opplæringen i nynorsk og legger opp til en minimumsløsning for prøving i sidemål, skriver styreleder Ottar Grepstad og direktør Arnfinn Muruvik Vonen i brevet.

– Med redusert sidemålsopplæring vil den samlede nynorskkompetansen i samfunnet minke. Da blir det tyngre for en nynorskelev å ta med seg språket sitt til skriftlig samarbeid med andre i studie- og arbeidsliv, sier Vonen.

Ikke i tråd med Stortingets vilje eller statsrådens uttalelser

Stortinget har slått fast at bokmål og nynorsk skal være likestilte, og at nynorsk må styrkes for å gjøre likestillingen mer reell. Kunnskapsministeren har flere ganger uttalt at nynorsk skal styrkes, og at situasjonen for elevene med nynorsk som hovedmål skal bedres.

– Læreplanforslaget mangler tiltak for å styrke nynorsk og nynorskelevenes stilling. Sidestillingen av målformene som finnes i læreplanen i dag, svekkes eller fjernes på flere punkter. Forslaget er ikke i tråd med verken Stortingets vilje eller statsrådens uttalelser, sier Arnfinn Muruvik Vonen.

Språkrådet mener at en ny læreplan burde styrke opplæringen i begge målformer, for eksempel ved å begynne skriveopplæring i sidemål tidligere.

 


Kontakt:

Arnfinn Muruvik Vonen, direktør i Språkrådet, tlf. 986 25 617
Svein Arne Orvik, informasjonssjef i Språkrådet, tlf. 938 06 923

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:08.05.2013 | Oppdatert:11.12.2014