Etterlyser kompetanse i tegnspråk

(14.3.14) Språkrådet er bekymret over manglende tegnspråkkompetanse i ledelsen ved Nattland skole, og har nå sendt brev til skolebyråden i Bergen om saken.

Flere medier har omtalt situasjonen ved Nattland skole etter at det er tilsatt en avdelingsleder uten tegnspråkkompetanse. Nattland blir som en kommende tegnspråklig arena svært viktig for norsk tegnspråks vilkår, understreker Språkrådet.

«Vi forstår det slik at det nå ikke er noen med tegnspråkkompetanse i ledelsen ved Nattland skole. Dette har betydning for statusen til norsk tegnspråk på skolen, både i lærerstaben og hos elevene. På en tegnspråklig arena bør alle tilsatte og elever som har tegnspråk som sitt språk, ha mulighet til å ytre seg fritt og å forstå. Det skjer best når man ikke må bruke tolk», skriver Språkrådet i et brev til skolebyråd Harald Victor Hove i Bergen kommune.

«Vi ser at saken har skapt uro i tegnspråkmiljøene, og vi er bekymret for det signalet den manglende tegnspråkkompetansen ved skolen gir til tegnspråklige tilsatte, foreldre og elever», står det i brevet.

Språkrådet oppfordrer byråden til å legge til rette for at det blir lagt avgjørende vekt også på tegnspråkkompetanse ved framtidige ansettelser ved skolen. Språkrådet skriver videre at alle tilsatte bør få grundig tegnspråkopplæring snarest og bli naturlig eksponert for tegnspråk på Nattland skole.

Språkrådet er statens fagorgan i språkspørsmål og arbeider blant annet for å styrke norsk tegnspråk og informere om tegnspråkbrukernes språklige rettigheter.

 


Kontakt

Daniel Ims, seksjonssjef i Språkrådet, tlf. 957 65 152
Svein Arne Orvik, informasjonssjef i Språkrådet, tlf. 938 06 923

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:13.03.2014 | Oppdatert:11.12.2014