Hvordan bruke engelsk slik at det ikke fortrenger norsk som akademisk språk?

(17.10.14) Vi minner om strategikonferansen «Parallellspråklighet i praksis ved universiteter og høgskoler», som Språkrådet og Universitets- og høgskolerådet arrangerer i Oslo 30. oktober. Konferansen foregår i auditoriet i Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110, fra kl. 10 til kl. 15. Konferansen er åpen for alle.

Hva er parallellspråklighet? I den nordiske språkdeklarasjonen fra 2006 står det: «Med parallellspråklighet menes samtidig bruk av flere språk innenfor ett eller flere områder. Det ene språket slår ikke ut det andre, men språkene brukes parallelt.» Professor Peter Haarder ved Københavns universitet kaller dette «den gode tosprogethed».

Engelsk og norsk

Dette handler ikke minst om hvordan en i den akademiske verden kan bruke engelsk med fornuft og slik at det ikke fortrenger norsk som akademisk språk. I Mål og meining, språkmeldingen som Stortinget sluttet seg til i 2008, er det lagt til grunn at institusjonene fastsetter språkpolitiske retningslinjer som bygger på prinsippet om parallellspråklighet.

Lederansvar

Men har så norsk universitets- og høyskolesektor innført parallellspråklighet i tråd med den språkpolitikken som er vedtatt for sektoren? Konferansen setter søkelys på en rapport med anbefalinger fra et nordisk forskernettverk og spør hva som må gjøres for å få i gang gode praktiske prosesser. Det er avgjørende at ledelsen ved institusjonene tar et ansvar.

Tiden er for lengst moden, for det er allerede gått ti år siden parallellspråklighet var temaet på en stor nordisk konferanse i Oslo. Den gang, i juni 2004, ble dette presentert som en viktig språkpolitisk nyorientering.

Velkommen!

 

Kontaktperson: Dag F. Simonsen

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:17.10.2014 | Oppdatert:28.05.2021