Ny utgave av «Terminologen»!

(7.10.14) Terminologen er skriftserien til Språkrådets fagråd for terminologi og fagspråk. Den første utgaven kom ut i 2012, den andre i mai i år. Nå foreligger utgave nr. 3, med tittelen «Norsk terminologi og fagspråk i tre næringslivsbransjer – ideal og virkelighet».

Denne tredje utgaven inneholder fem av seks foredrag fra et seminar som ble holdt i Stavanger 29. november 2012. Språkrådets fagråd for terminologi og fagspråk og Språkrådets terminologitjeneste var arrangører.

Hovedformålet med seminaret var å få belyst situasjonen for norsk fagspråk i tre utvalgte næringslivsbransjer: petroleumsvirksomhet, finans og akvakultur. I et innledende foredrag ble det dessuten presentert resultater av en spørreundersøkelse om terminologiarbeid i privat sektor. Undersøkelsen ble utført rundt årsskiftet 2011/2012 som et ledd i terminologitjenestens bestrebelser på å få bedre innblikk i norsk næringslivs befatning med, syn på og holdninger til terminologiarbeid.

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:07.10.2014 | Oppdatert:05.12.2019