Seminar om nynorsk lov- og rettsspråk

(24.10.2014) Arbeider du med lov- eller forskriftstekster? Synes du det er tungt å skrive nynorsk? Velkommen til seminar om nynorsk lov- og rettsspråk! Her får du inspirasjon og hjelp til å komme over målterskelen.

Språkrådet inviterer statsansatte som skriver lover og forskrifter, til seminar om nynorsk lov- og rettsspråk torsdag 30. oktober 2014. Andre interesserte får delta hvis det er plass.

På seminaret får du informasjon om språkvalg i lovgivningsprosessen og om praktisk arbeid med en NOU på nynorsk. Vi kan også friste med et eksklusivt innlegg om språket i den nynorske versjonen av Grunnloven. I tillegg orienterer vi om hjelpemidler for skribenter som vil skrive nynorsk, men som ikke tør.

Sted: Observatoriegata 1 B, Oslo, møterom 70 i 1. etasje
Tid:  torsdag 30. oktober 2014, kl. 09.00–13.15 
Målgruppe: statsansatte som skriver lover og forskrifter, og ledere i departementene

 

Program

08.30–09.00 Åpne dører, kaffe og te i møtelokalet
09.00–09.10  Velkomstord ved Språkrådet
09.10–09.30 Nynorsk og klarspråk ved direktør Ingelin Killengreen, Direktoratet for forvaltning og IKT
09.30–10.00 Språkvalg i lovgivningsprosessen ved professor Inge Lorange Backer, Universitetet i Oslo
10.00–10.30 «Problemet» nynorsk ved Line Johanna Landa Hanøy og Gunnar O. Hæreid, styremedlemmer i Juristmållaget
10.30–11.20 Arbeidet med den nynorske versjonen av Grunnlova ved professor Eirik Holmøyvik, Universitetet i Bergen, og rådgiver Bård Eskeland, Språkrådet
11.20–12.00 Lunsj i møtelokalet
12.00–12.30

Nynorsk lov(gjevings)soge ved rådgiver Kjetil Aasen, Språkrådet
Hjelpemiddel i nynorskarbeidet ved seniorrådgiver Anna Senje, Språkrådet

12.30–13.00 Røynsler frå arbeidet med gravferdsavgiftsutvalet ved fagdirektør Martin Hill Oppegaard, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
13.00–13.15 Oppsummering og avslutning

 

Seminaret er gratis. Det blir servert enkel lunsj i møtelokalet.

 

Påmelding

Du melder deg på ved å sende en e-post til stat@sprakradet.no. Skriv «Påmelding til seminar om nynorsk lov- og rettsspråk» i emnefeltet. Gi beskjed om det er noe spesielt vi bør ta hensyn til på seminaret (nedsatt syn eller hørsel, (mat)allergier eller lignende).

 

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:10.10.2014 | Oppdatert:16.11.2015