UiOs ansvar for språk

(25.9.14) Universitetet i Oslo er en hjørnestein i det norske språksamfunnet. Det skriver Arnfinn Muruvik Vonen, direktør i Språkrådet, i dette innlegget i Aftenposten.

Den som prioriterer, får få allierte, skriver dekan Trine Syvertsen ved Universitetet i Oslo (UiO) i Aftenposten 2.9. Hun viser til UiOs beslutning om å kvitte seg med ansvaret for de norske språksamlingene.

Det er fullt forståelig at et universitet må prioritere. Men universitetet må tåle at andre setter søkelys på konsekvensene. En offentlig aktør som vil være relevant i storsamfunnet, kan ikke definere sitt samfunnsoppdrag alene.

Språkrådet er en mangeårig alliert med UiO i blant annet arbeidet med Bokmålsordboka og Nynorskordboka. Og vi har hatt sterke fellesinteresser i språksamlingene. Nettopp derfor advarer vi mot følgene av at UiO vil si ifra seg ansvaret for disse svært verdifulle ressursene uten at en alternativ løsning er på plass.

Et kulturspråk trenger solid dokumentasjon av både tradisjonen og samtidens språkbruk. Det er ikke Språkrådet som vil «bevare noe [vi] er spesielt opptatt av»; dette er den språkpolitikken et bredt stortingsflertall står bak. Det ansvaret UiO i mange tiår har hatt for å utvikle språksamlingene og ordbøkene, gjør universitetet til en hjørnestein i det norske språksamfunnet.

 

Publisert i Aftenposten 25.9.2014 

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:25.09.2014 | Oppdatert:05.12.2019