Åse Wetås på plass i Språkrådet

No image

(1.12.15) I dag tiltrer Åse Wetås som direktør for Språkrådet. Hun har vært prosjektdirektør for Norsk Ordbok 2014 siden 2008.

Åse Wetås overtar etter Roy Kristiansen, som i påvente av ny direktør har fungert i stillingen som direktør for Språkrådet siden januar.

Wetås ble utnevnt til stillingen som språkdirektør av Kulturdepartementet i sommer. Hun leder en stab på rundt 30 ansatte i Oslo og seks ansatte tilknyttet stedsnavntjenesten, som gir råd ved navnsetting og skrivemåten av stedsnavn. Språkrådet er statens fagorgan i språkspørsmål.

– Språkrådet skal arbeide med å sikre framtida for norsk som fullverdig språk på alle samfunnsområder. Her har vi mange arbeidsoppgaver å ta fatt i, og jeg ønsker at vi skal levere enda flere resultater på dette området i årene framover, og at disse resultatene skal bli enda mer synlige for alle språkbrukerne. Språk er en helt vesentlig forutsetning for demokrati og medvirkning i samfunnet, og derfor er det et overordnet mål at arbeidet vårt skal nå alle språkbrukerne – både små og store, sier Åse Wetås. 

Språkbrukerne kan glede seg

Ottar Grepstad, styreleder i Språkrådet, ønsker den nye direktøren velkommen.

– Språkbrukere over hele landet kan glede seg. Med Åse Wetås som direktør blir det en gang for alle tydelig hvor viktig Språkrådet er for både bokmål, nynorsk og minoritetsspråkene. Roy Kristiansen har gjort et framifrå arbeid og lagt det hele godt til rette for den nye direktøren, sier Grepstad.

Åse Wetås er dr.art. i nordisk språkvitenskap og har forsket i både eldre og nyere norsk. Hun var med i nemnda som i 2011 la fram forslag til ny rettskrivning for nynorsk, og hun har sittet i styret til Språkrådet i perioden 2011–2015.

– Jeg kjenner fra før av Språkrådet som en kompetanseorganisasjon med dyktige medarbeidere. Jeg ser fram til å få arbeide sammen med alle disse flinke fagfolkene i årene som kommer. Vi skal utrette masse bra arbeid sammen, sier Wetås.

 

Kontakt

Åse Wetås, direktør i Språkrådet, tlf. 915 84 933
Anne Kirkhusmo, kommunikasjonssjef i Språkrådet, tlf. 416 74 135

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:01.12.2015 | Oppdatert:01.12.2015