Høyring om godkjenningsordninga for skuleordlister og skuleordbøker

(15.6.15) Språkrådet har ansvaret for å godkjenne norskspråklege ordbøker og ordlister til skulebruk og sender no eit forslag til revidert godkjenningsordning ut på høyring.

Vi ber alle som har synspunkt og meiningar om forslaget, om å sende dei til post@sprakradet.no innan 1. september 2015.

Ordninga med å godkjenne ordbøker og ordlister til skulebruk har heimel i opplæringslova § 9-4.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:15.06.2015 | Oppdatert:25.09.2015