Landsomfattende undersøkelse om flerspråklighet i skolen

(23.9.15) I hvilken grad utnyttes elevenes språkkompetanse som en ressurs i opplæringen? Hvilke holdninger har elever og lærere til det å bruke andre språk enn norsk i løpet av skoledagen? Dette er noen av spørsmålene undersøkelsen «Rom for språk?» prøver å finne svar på.

I den norske grunnskolen er det registrert mer enn 150 språk. Til tross for dette språklige mangfoldet vet vi relativt lite om i hvilken grad barn og unge bruker de språkene de kan, i skolesammenheng. Flere av kompetansemålene for grunnskolens språkopplæring åpner for å reflektere rundt temaer om språklig mangfold og variasjon og om egen og andres språkbruk. Også når det gjelder den tidlige fremmedspråkopplæringen, er betydningen av elevenes førstespråk, eller morsmål, tematisert i læreplanene.

Undersøkelsen «Rom for språk?» er et samarbeid mellom Språkrådet og MultiLing, senter for flerspråklighet, ved Universitetet i Oslo. Svarene vil gi ny og viktig kunnskap om hvordan elever og lærere i grunnskolen forholder seg til elevenes flerspråklige praksis og flerspråklige kompetanse i skolehverdagen. Undersøkelsen vil også danne grunnlag for videre forskning på hvordan barn og unge tar i bruk de ulike språkene de kan. Resultatene fra undersøkelsen vil bli presentert på Språkdagen, den 18. november.

Skolene har frist ut uke 41 til å svare på undersøkelsen.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:23.09.2015 | Oppdatert:23.09.2015