Nysgjerrigpers språkpris til Rolland skole

No image

(10.6.15) Klasse 1A ved Rolland skole i Bergen får Nysgjerrigpers språkpris for prosjektet «Hvorfor må vi lære å lese på skolen?». Prisen deles ut på skolen 10. juni.

Juryen uttaler at elevene har utført et svært godt forskningsarbeid og er gode forbilder for alle nysgjerrigperer. I juryens uttalelse står det videre:

Førsteklassingene har forsket på hvorfor vi må lære å lese på skolen. Ideen til prosjektet fikk elevene under arbeid med bokstavene i alfabetet. Hvorfor må vi egentlig lære å lese? spurte en i klassen. Ingen visste svaret.

Spørsmålet har blitt til et svært grundig og godt forskningsprosjekt. Lesing er selve grunnmuren til alt vi lærer på skolen, og en av hypotesene for arbeidet var: «Vi tror at vi må lære å lese på skolen for å kunne bli voksen.» Og litt mer voksne har barna allerede blitt! Elevene har observert og intervjuet, vært på besøk hos eldre elever i fadderklassen og på biblioteket. De har lært at språk ikke bare er bokstaver og ord, men at vi også må lære å lese skilt, bilder og tall.

De unge forskerne vet nå mye om hvor viktig lesing er for moderne mennesker. Forskningsrapporten viser tydelig at engasjementet til både læreren og elevene har gjort de unge forskerne både tryggere og modnere – ja, faktisk har de lært så mye om det å kunne lese at de også vil dele av kunnskapen sin til de som kommer etter dem, nemlig neste års nye førsteklassinger.

Språkrådet er jury for språkprisen, som er en av spesialprisene i Årets nysgjerrigper, barnas forskningskonkurranse i regi av Forskningsrådet.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:09.06.2015 | Oppdatert:27.05.2021