Klarspråkskurs for statsorganer 2017

(31.10.2016) Ønsker dere hjelp til å forbedre viktige tekster? Språkrådet lyser nå ut inntil ti tilpassede klarspråkskurs for statsorganer. Kursene skal holdes i 2017, og søknadsfristen er 30. november 2016.

Kursbeskrivelse

Kurset vi lyser ut, varer en halv dag, og det bygger på nettkurset «Den gylne pennen». Det er plass til mellom 15 og 30 deltakere på hvert kurs.

Målet er at det tilpassede klarspråkskurset skal munne ut i gode, aktuelle tekster som blir tatt i bruk. Derfor krever kurset en viss innsats fra deltakerne.

Hvem kan søke om kurs?

Statsorganer og avdelinger/seksjoner i statsorganer kan søke om kurs. Vi prioriterer statsorganer som

  • skriver tekster til et større publikum
  • er i gang med eller ønsker å gjennomføre et systematisk språkforbedringsarbeid

Enkeltpersoner kan ikke søke om kurs.

Hva krever vi av dere?

  • Dere må fylle ut og sende inn søknadsskjemaet nedenfor. Her må dere forklare hva dere vil oppnå med kurset, og hvordan dere skal følge det opp etterpå.
  • Alle som får tildelt et tilpasset klarspråkskurs, må først gjennomføre nettkurset «Den gylne pennen». I nettkurset må deltakerne arbeide med å forbedre en egen tekst. (Eksempler på aktuelle teksttyper er brevmaler, nettekster og kortere informasjonstekster, maksimum 3 sider per tekst.)
  • Når dere er ferdige med nettkurset, sender dere inn tekstene deres, gjerne i før- og etterversjon. Vi tar imot både bokmålstekster og nynorsktekster, og vi må ha dem senest fire uker før det tilpassede kurset skal holdes.

Hva får dere av oss?

  • Vi holder et halvdagskurs for dere, der dere deltar aktivt. Kurset bygger på klarspråksprinsippene fra nettkurset og tekstene dere har skrevet. Sammen skal vi løse oppgaver og forbedre tekstene.
  • Når dere har tatt både nettkurset og det tilpassede klarspråkskurset, er dere blitt mer bevisste på hvordan dere skriver, dere har lært de viktigste klarspråksteknikkene og trent på å bruke dem, og dere sitter igjen med konkrete, forbedrede tekster.

Praktiske opplysninger

Kurset er gratis og varer i ca. fire timer. Statsorganer som får tildelt kurs, må selv dekke utgifter til kurslokaler og bevertning. De må også dekke eventuelle utgifter til reise og opphold for inntil to kursholdere fra Språkrådet.

Tidspunktet for kurset og andre detaljer avtales med Språkrådet etter tildelingen.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 30. november 2016. Svar på søknadene kommer i løpet av desember.

Fyll ut søknadsskjemaet nedenfor og send det til stat@sprakradet.no.
Skriv «Søknad om klarspråkskurs 2017» i emnefeltet.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Anna Senje på tlf. 22 54 19 60 eller Margrethe Kvarenes på tlf. 22 54 19 74, eller send spørsmålet ditt til stat@sprakradet.no

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:31.10.2016 | Oppdatert:31.10.2016