Språknytt: Ordbøker som nasjonsbyggere

No image

(8.12.16) I dag tenker vi gjerne på ordbøker som praktiske verktøy som skal hjelpe folk å skrive rett, men ordbøker kan ha en langt mer politisk funksjon enn som så. Det har særlig historien vist oss.

Språknytt har i det siste nummeret artikler om ordbøkenes politiske sprengkraft, nye ordformer i ordbøkene, slangord, engelsk staving og kunnskap om norsk rettskrivning. Videre handler det blant annet om språksamlingenes nye hjem, strålingståke, treningsord og såkalte pendelord. Og i intervjuet blir vi kjent med Norges yngste professor.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:08.12.2016 | Oppdatert:08.12.2016