Språkrådet lyser ut mastergradsstipend

(10.8.16) Språkrådet vil i 2016 gi inntil fem stipend til studenter som skriver om utvalgte språkpolitiske emner. Hvert stipend er på 20 000 kroner.

Alle studenter som arbeider med relevante problemstillinger, kan søke. I år ønsker vi søknader med temaer innenfor følgende fag- eller emneområder (les mer under hvert punkt):

Språkrådet vil prioritere

  • søknader som er gjennomarbeidet
  • søknader som kan føre til kunnskap om viktige nye utviklingstrekk

Søknaden må inneholde

  • en skisse på én side der en gjør greie for problemstillingen og metoden og for hvor langt en er kommet i arbeidet
  • en uttalelse fra veilederen
  • en utdyping av problemstillingen og metoden på maksimum tre sider

Språkrådet forbeholder seg retten til å ikke dele ut stipend dersom det ikke kommer inn søknader vi vurderer som gode nok eller relevante nok.

Stipendmottakere må skrive under på en avtale der Språkrådet blant annet får rett til å legge ut oppgaven deres på Internett hvis Språkrådet ønsker det.

Søknadsfristen for alle stipendene er 15. september 2016. Søkerne må merke av hvilket stipend de søker på. Send søknaden med brev eller e-post:

Språkrådet
Postboks 8107 Dep
0032 OSLO

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:10.08.2016 | Oppdatert:10.08.2016