Trenger vi standarder på norsk?

No image

(25.11.16) I samarbeid med Språkrådet inviterer Standard Norge til frokostmøte 15. desember der vi ser nærmere på behovet for å styrke arbeidet med norsk fagterminologi i standarder. Vi vil også presentere en undersøkelse blant brukere av standarder om behov for standarder på norsk.

Det fastsettes årlig mellom 1000 og 1200 norske standarder. Vel 97 % av disse standardene er utviklet internasjonalt. Disse fastsettes i hovedsak som Norsk Standard i engelsk språkdrakt.

Den offisielle språkpolitikken i Norge er vedtatt av Stortinget. Det er et uttalt ønske i denne språkpolitikken at norsk fagspråk skal styrkes, og Standard Norge er pekt på som en viktig aktør i den forbindelse. Standarder er en viktig kilde til ny terminologi på en rekke fagområder, og det er derfor ønsket at sentrale standarder blir oversatt, slik at det norske fagspråket blir ivaretatt og utviklet.

Tid: Torsdag 15. desember kl 08.30–10.30 (frokost serveres fra kl 08.00)
Sted: Standard Norges lokaler i Mustads vei 1 på Lilleaker i Oslo

Det er gratis å delta. Meld deg på her.

Program
Velkommen
Jacob Mehus, adm. dirketør, Standard Norge
Får vi et velfungerende norsk språk med standarder på engelsk?
(innleder ikke bekreftet)
Erfaringer med språk og terminologi fra en bruker av standarder
Jøns Sjøgren, leder av standardiseringskomiteen for "buildingSMART Dataordbok"
Presentasjon av undersøkelse om språkvalg i standarder
Nora Clausen, Opinion
Hvordan bruke termbasen Snorre
Håvard Hjulstad, Standard Norge
Språk og kommunikasjon
Rune Wikstøl, språkrøkter i NTB
Språkrådets og Standard Norges videre samarbeid om norsk språk og fagterminologi i standarder
Åse Wetås, Språkrådet

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:25.11.2016 | Oppdatert:25.11.2016